Ponuka
× Domov Xoops Novinky Fórum Na stiahnutie
Užívateľ
Registrácia Prihlásenie
Vyhľadávanie
XOOPS XOOPS
Inštalácia XOOPS 2.5.7
Nová inštalácia
Inštalácia XOOPS:

Pre tento opis bola použitá čerstvo dostupná verzia 2.5.9 beta3.

1. Skopírujte obsah priečinka htdocs/ na server. Tento priečinok obsahuje kompletný XOOPS.

2. Zaistite súboru mainfile.php (v hlavnom adresári) a priečinku uploads/ práva pre zápis (777).

3. Z bezpečnostných dôvodov presuňte adresáre xoops_lib/ (pre knižnice XOOPS) a /xoops_data (pre údaje XOOPS) mimo koreňového adresára Root a zmeňte názvy týchto priečinkov.

4. Zaistite priečinkom:
- uploads/
- uploads/avatars/
- uploads/images/
- uploads/ranks/
- uploads/smilies/
- xoops_lib/modules/protector/configs/


a súborom:
- mainfile.php
- include/license.php


práva pre zápis (777).

5. Cez webový prehliadač prejdite do priečinka / webovej adresy, kde ste nakopírovali dokumenty XOOPS (htdocs/) a spustite sprievodcu inštaláciou.

V priloženej dokumentácii nájdete podrobnejší návod pre inštaláciu XOOPS. Pomôcť vám môže aj operačný manuál XOOPS.


Inštalácia Protectora v XOOPS:
-----------------------------------

Odporúčame vám nainštalovať modul PROTECTOR pre zvýšenie bezpečnosti webových stránok.


Aktualizácia zo staršej verzie XOOPS:

Aktualizácia z 2.5.6 na 2.5.7:

1. Stiahnite oficiálny balík z repozitára SourceForge: STIAHNUŤ

2. Na serveri prepíšte všetky súbory z priečinka htdocs/ uložené v stiahnutom archíve.
* Uistite sa, že budete správne kopírovať súbory z adresára xoops_lib/ (v súbore mainfile.php vedený ako položka XOOPS_PATH). Počas prvotnej inštalácie XOOPS sme vám odporúčali zmeniť jeho názov na vlastný a uložiť ho mimo koreňového adresára Root. Tento adresár musí mať teda vami zmenený názov, nie originálny. Pokiaľ ste ho iba premiestnili a nepremenovali, uvedomte si, že na serveri nemôžu byť dva adresáre xoops_lib/.

3. Prejdite na vaše webové stránky www.vasestranky.sk/upgrade a odtiaľ spustite aktualizáciu.

4. Pokiaľ nebola súčasťou aktualizácie vyššie vykonaná aj aktualizácia modulu System, spustite ju cez administráciu modulov. Odporúča sa aktualizovať aj moduly Profile, PM a Protector.


Aktualizácia z predošlých verzií starších ako 2.5.6 (plná aktualizácia):

0. Skontrolujte požiadavky na systém, predovšetkým verziu PHP. Zálohujte všetky adresáre a tiež databázu XOOPS. Odporúčame vám vypnúť stránky vo všeobecných nastaveniach (Predvoľby/Možnosti systému/Všeobecné nastavenia).
Zmeňte oprávnenia k súboru mainfile.php na zapisovateľné.
Zmeňte oprávnenia k súboru /include/license.php na zapisovateľné.

mainfile.php 400 --> 700
/include/license.php 444 --> 777

Stiahnite si XOOPS 2.5.7 z repozitára SouceForge: STIAHNUŤ.

1. V aktualizačnom balíčku je priečinok upgrade. Ak to tak ešte nie je, premiestnite ho do hlavného priečinka htdocs. Ak ste tak ešte neurobili, presuňte priečinky xoops_data a xoops_lib mimo koreňového adresára Root (t.j. mimo htdocs).

2. Odstráňte adresár modulu /modules/system z vašich aktuálnych stránok XOOPS. Zbavíte sa tak prípadných starých súborov.

3. Na serveri prepíšte súbory v adresári XOOPS vo vašich aktuálnych stránkach (t.j. všetko v htdocs/) súbormi z aktualizačného balíčka. Tiež musíte takto prepísať súbory v priečinkoch xoops_data a xoops_lib (podľa toho, ako ich máte pomenované) na serveri.

4. Pokiaľ máte už nainštalovaný modul Protector, otvorte súbor mainfile.php a odstráňte riadky Pre-check a Post-check (ak existujú):

include XOOPS_TRUST_PATH.'/modules/protector/include/precheck.inc.php' ;
include XOOPS_TRUST_PATH.'/modules/protector/include/postcheck.inc.php' ;

5. Prihláste sa do vašich stránok ako administrátor. Prejdite na vaše webové stránky www.vasestranky.sk/upgrade/ a odtiaľ spustite aktualizáciu, kde postupujte podľa pokynov sprievodcu.
Potom, čo boli použité všetky aktualizácie (zeleným zaškrtnuté), poznamenajte si odkaz na aktualizátor modulu "System" a použite ho.

6. Na serveri odstráňte priečinok Upgrade z koreňového adresára Root (t.j. v htdocs/).

7. V administrácii vašich stránok aktualizujte cez aktualizáciu modulov tieto moduly: Profile, PM a Protector.

8. Zrušte oprávnenia k súboru mainfile.php na zápis.
Zrušte oprávnenia k súboru /include/license.php na zápis.

mainfile.php 700 --> 400
/include/license.php 777 --> 444

9. V administrácii Predvoľby/Možnosti systému/Všeobecné nastavenia zapnite vaše stránky.


Kontrola integrity súborov:

Celý balík dokumentov XOOPS je možné prekontrolovať za pomoci skriptu. Ten skontroluje, či sú všetky systémové súbory na serveri správne nahraté. Ak ho chcete použiť, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

1. Nahrajte súbory checksum.php a checksum.md5 do koreňového adresára dokumentov XOOPS.

2. V prehliadači spustite súbor checksum.php (www.vasestranky.sk/checksum.php), ktorý vykoná kontrolu systémových súborov.

3. Ak je to potrebné, znovu nahrajte chýbajúce alebo poškodené systémové súbory.

4. Odstráňte súbory checksum.php a checksum.md5 zo servera.


Moduly:

Táto verzia obsahuje iba "moduly týkajúce sa systému". Pre ďalšie funkcie modulov prejdite do úložiska XOOPS. Poznámka: ak je v úložisku XOOPS modul so staršou verziou, navštívte stránky jednotlivých vývojárov. Uistite sa, či už nepoužívate aktuálnu verziu modulov.


----------------------------------------------------------
prečítané 1371
Vytlačiť článok
XOOPS - eXtensible Object Oriented Portal System